Właściciele dworu

W rękach Żółtowskich Wargowo pozostawało aż do 1939 roku. Hr. Teodor Żółtowski, fundator dworu, był znaną postacią w życiu Wielkopolski. Aktywny społecznik i polityk, wicemarszałek sejmu prowincjonalnego musiał złożyć ten urząd w 1902 roku, gdyż odmówił wzięcia udziału w powitaniu niemieckiej pary cesarskiej przybywającej do Poznania.

Synem Teodora był ostatni właściciel Wargowa Stanisław Żółtowski (1868-1939), zmarły bezpośrednio po zajęciu majątku przez Niemców. Jego dwaj synowie również zginęli w czasie drugiej wojny światowej: Henryk (ur. 1900) zmarł wywieziony na Syberię w 1942 roku, a Stefan (ur. 1902) został zamordowany w Katyniu.

W 1939 roku właścicielem Wargowa byłhr. Stanisław Żółtowski. Majątek w 1926 roku liczył 794 hektary. Obecnie dwór jest w posiadaniu rodziny przedwojennych właścicieli.

Żegrowo

Ten ciekawy dwór na planie litery L powstawał w kilku etapach. W trzeciej ćwierci XIX wieku zbudowano dwór parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, który dość szybko powiększono o piętrowe skrzydło. W 1896 roku skrzydło podwyższono i jego frontową część przekształcono w krępą masywną wieżę nakrytą dwuczęściowym dachem: w dolnej części czterospadowym, w górnej namiotowym. Wtedy też wejście poprzedzone zostało murowanym gankiem. W ostatnim etapie, na początku XX wieku, po drugiej stronie dworu dobudowano wysuniętą przed linię fasady parterową przybudówkę. Dwór jest więc dziś konglomeratem brył pochodzących z różnych okresów, zestawionych w dość eklektyczną i nie do końca harmonijną całość.

Żegrowo w końcu XVI wieku należało do Hieronima Krzyckiego. W 1795 roku było własnością Stanisława Zbijewskiego, w 1881 roku Józefa Szołdrskiego, właściciela sąsiedniego Starego Popowa, w 1899 roku Stanisława Szołdrskiego, a później pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. W okresie międzywojennym należało do Skarbu Państwa.

W 1939 roku Żegrowo było własnością Skarbu Państwa. Majątek w 1926 roku liczył 175 hektarów i miał gorzelnię.

Wierzenica

Wystawiony około połowy XIX wieku długi, parterowy dwór, z piętrowym ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnym frontonem. Dwór bez większego wdzięku. Wejście zniekształcone w czasach socjalizmu. Dach dwuspadowy.

Miejscowość około 1153 roku darował klasztorowi cystersów w Łeknie Prandota. Darowiznę tę potwierdził w 1218 roku papież Honoriusz III. Za arcybiskupa Fulkona klasztor łekneński zamienił Wierzenicę z księciem Przemysłem na dziesięciny ze wsi Kamień. Przemysł z kolei darował miejscowość cysterkom z Owińsk. W 1327 roku Wierzenica była w posiadaniu Piotra, dziekana poznańskiego, którego w różnych sprawach bronił awinioński papież Jan XXII. W XVI wieku wieś należała do wojewody płockiego Piotra Potulickiego, a w następnym stuleciu do Chudzińskich herbu Cholewa i Koźmińskich.

Właściciel Wierzenicy

Od 1843 roku właścicielem Wierzenicy był słynny filozof, mistyk, gorliwy katolik, długoletni prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, August Cieszkowski (1814-1894). W 1850 roku za swe zasługi otrzymał od papieża tytuł hrabiego. Przyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim, który bywał w Wierzenicy wiatach 1843-1845. Ostatnim właścicielem majątku z rodziny Cieszkowskich był syn Augusta – hr. August Cieszkowski, który nie mając dzieci, adoptował: hr. Edwarda Raczyńskiego, któremu przekazał Wierzenicę, Felicjana Dembińskiego, później znanego profesora rolnictwa, który Wierzenicą administrował aż do drugiej wojny światowej, hr. Jana Tyszkiewicza oraz Pawła Żółtowskiego. Piękne mauzoleum Cieszkowskich znajduje się przy miejscowym kościele, a grób Dembińskich przez kilka pokoleń związanych z Cieszkowskimi obok kościoła.

Wierzenica w 1939 roku należała do hr. Edwarda Raczyńskiego. Majątek w 1926 roku liczył 1380 hektarów i miał gorzelnię.

Radzewo

Prawdziwie polski dwór szlachecki z XVIII wieku, pamiętający być może dobre czasy saskie, kiedy Polacy nie małpowali cudzoziemców, lecz dawali prawdziwie własny i oryginalny wkład w kulturę europejską. Dwór ten, podobnie jak dwory w Siedmiorogowie, Krzycku Wielkim, Studzieńcu, Rojowie czy Koszutach, był świadkiem polskiego życia, zanim „paniczyki mtode z cudzych krajów wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów prześladując w ojczyźnie Boga, przodków, wiarę, prawa i obyczaje, nawet suknie stare”, jak pisał w Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. Bardzo prosty parterowy dwór, z ryzalitem zawierającym wejście, nakryty wysokim polskim dachem łamanym.

Radzewo, niegdyś własność Górków, w 1618 roku stanowiło własność Zygmunta Grudzińskiego, kasztelana biechowskiego. W XIX wieku należało do Żurawskich, a potem znalazło się w rękach włościańskich i nie stanowiło już ośrodka większej własności ziemskiej.

tematy palac niechlod kowalskie waszkowo zaborowo leszno c 2 tematy palac c 2 jerzyn gebice kotowo gorzyce murowana goslina c 3 tematy palac c 3 nietazkowo oporowko gozdawa kruszewo gorazdowo c 4 tematy palac c 4 wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu pomarzanowice c 5 tematy palac c 5 sliwniki koscielec dzieje turewa wiatrowo jedlec c 6 tematy palac c 6 jurkowo grzybowo czeszewo golejewko historia palacu c 7 tematy palac c 7 koldrab roscinno rudniki taczanow wlasciciele tarczanowa c 8 tematy palac c 8 rawicz sarnowa sieroszewice wegierce rostworowo radomicko c 9 tematy palac c 9 podgrzybow oporowo rod niegolewskich wodki nietuszkowo c 10 tematy palac c 10 miedzianow osowiec kosowo goraj zamek palac c 11 tematy palac c 11 osiek rogalin wyglad palacu piekny ogrod wlasciciele miasta c 12 tematy palac c 12 gospodarz rogalina kolejni wlasciciele skoki tupadly wargowo c 13 tematy palac c 13 wlasciciele dworu 2 zegrowo wierzenica wlasciciel wierzenicy radzewo c 14 tematy palac c 14 pieruszyce dlugie stare lukowo mozdzanow porazyn c 15 tematy palac c 15 bieczyny dabki glugowiec myszkowo przylepki c 16 tematy palac c 16 miedzychod pleszew malinie zrodla malinie plugawice historia siemianic c 17 tematy palac c 17 szamotuly szczeglin paruszewo czerwona wies poczatki wsi c 18 tematy palac c 18 przybyslaw psarskie samokleski duze stare oborzyska wlasnosc burgrabiego c 19 tematy palac c 19 srodka zlotniki radziwillow lipowiec magnuszewice c 20 tematy palac c 20 olesnica szczodrowo szelejewo wlasciciele szalejewa stary grod